EC-Profile M2M VP18IN041

<< back 29 May 2020
EC-Profile M2M VP18IN041

ECM Technologies BV heeft in het kader van dit project - door middel van elektrochemische metaalbewerkingstechnieken – een volledig metalen buis (dus zonder interne kunststof behuizing) ontwikkeld, waarin de metalen staaf kan ronddraaien (en er dus contact van metaal op metaal is). De complexiteit hierbij is, is dat de buis en de staaf zeer precies op elkaar afgestemd dienen te worden (de staaf draait namelijk onder zeer hoge druk rond in de buis), om goed binnen de mud-motor te kunnen functioneren hetgeen met reguliere metaalbewerkingstechnieken niet gerealiseerd kan worden. Aanvrager heeft een elektrochemisch metaalbewerkingsproces ontwikkeld, waarbij - binnen zeer kleine maattoleranties - buizen en staven zo nauwkeurig bewerkt kunnen worden, dat het lukt om deze binnen de gestelde toleranties te krijgen