Prototype electrolytsysteem VIA18IN052

<< back 29 May 2020
Prototype electrolytsysteem VIA18IN052

ECM Technologies BV verricht onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten en prototyping met behulp van elektrochemische metaalbewerking (“electrochemical machining”). Elektrochemische metaalbewerking is een hoogwaardig metaalbewerkingsproces, waarbij met behulp van een (elektrisch geschakelde) kathode en een stroomgeleidende vloeistof (elektrolyt) een metaal bewerkt kan worden. De onderneming ziet in 2018 kans om zich met deze techniek binnen de olie- en gaswinningsindustrie en de geothermische industrie in een kansrijke positie te manoeuvreren, hetgeen zeer goede marktperspectieven biedt. Om de bijbehorende opdrachten – het elektrochemisch bewerken van metalen buizen en staven voor boortoepassingen - te kunnen uitvoeren, is er de nieuwe onderneming EC Profile BV (www.ec-profile.com) opgericht.

EC Profile BV wil in het kader van dit project door middel van onderzoek en prototyping gaan onderzoeken of het mogelijk is om een technisch nieuw – en minder energie-consumerend - elektrolytsysteem te ontwikkelen. Dit zou het – bij de beoogde uitbreiding van de productiecapaciteit – mogelijk moeten maken om de energiekosten beheersbaar te houden en dus ook relatief veel energiebesparender te kunnen produceren.